redaccio de 50 palabras

que creus que hem fet a la platja el dia 25
1crec que han fet bolar la cometa,primer han fet estirat las bridas de la cometa i tambe han feta a la platja i per intentar bolar la cometa tenen que ser dues persones 1 que ha guanta la  cometa i el altra els mandos de la cometa  i el que te que aguantar la cometa i el que te que aguantar los mandos a de corer de tras i tambe a debaixa los brasos i la cometa  ba pujant i la el alumne ba corens de darere i la cometa va pujan molt rapid  i quant la cometa voll baixa  a tera ha de baixa has da fer baixa  poc a poc  per que la cometa sea facil i no se enrede a la hora de  plega les cordes de la cometa i agafalai  i guardarla a la bosa